THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Năm hoàn thiện: 2019
  • Địa điểm: Bình Chánh
  • Diện tích: 86 m2
  • Khách hàng: Villa Riviera Cove 


GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Công trình villa Riviera đã sử dụng Thermo Pine – Gỗ thông cho các hạng mục: Hệ lam đứng mặt tiền, Lam ngang