THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Năm hoàn thiện: Năm 2019
  • Địa điểm: Quận 4
  • Diện tích sử dụng: 86 m2
  • Khách hàng: Ms Phượng – Tony Fruits Office

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Công trình Tony Office đã sử dụng Teak Engineer – Gỗ Giả Tỵ cho các hạng mục: Hệ lam đứng mặt tiền