THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Năm hoàn thiện: 2020
  • Địa điểm: Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 86 m2
  • Khách hàng: QD Apartment 


GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Công trình QD Apartment đã sử dụng Thermo Pine – Gỗ thông cho các hạng mục: Hệ lam đứng mặt tiền