THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Năm hoàn thiện: Năm 2020
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Diện tích sử dụng: 86 m2
  • Khách hàng: Nam Cường Buildings

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Công trình Nam Cường Buildings đã sử dụng Thermo Pine – Gỗ thông cho các hạng mục: Hệ lam đứng mặt tiền, Lam ngang