THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Năm hoàn thiện: 2020
  • Địa điểm: Quận 1
  • Diện tích: 86 m2
  • Khách hàng: A+ Arhitects 


GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Công trình A+ Architects đã sử dụng Thermo Pine – Gỗ thông cho các hạng mục: Sàn gỗ; Hệ lam đứng mặt tiền